โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17

ประชาสัมพันธ์ รพ.

1 2 7
อ่านเพิ่มเติม
บริการต่างๆ

ขอขอบคุณผู้บริจาค

– เครือข่ายโรงพยาบาล –

suphanburiOffice
yommarat1
รพ.ดอนเจดีย์
dermbang1
danchang1
bangplama1
uthong1
donchedi1
nongyasai1
samchuk1
sriprajan1

–WEB LINK–

ป.ป.ท. รับแจ้งเบาะแสการทุจริต
ช่องทางการบริจาคเงิน
ติดต่อ

โทร : 0-3553-1077 , 0-3553-1320 
หมายเลขโทรสาร : 0-3553-1189
e-Mail : somdej17@yahoo.com

e-Mail ภาครัฐ : sarabun_somdej17@spo.moph.go.th
e-Mail ภาครัฐ : somdej17@spo.moph.go.th

ที่อยู่

ที่อยู่ 165 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง
อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

แผนที่