กิจกรรมของผู้บริหาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาระกิจของผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ติดตามภาระกิจของผู้บริหารโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่...ที่เดียว (เลขาฯ บอกว่าขอให้ผู้อื่นอ่านได้อย่างเดียว)

ผู้ดูแล: งานเลขานุการ

582 กระทู้
575 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย งานเลขานุการ
ใน ผอ.ประชุม CFO จังหวัด ใน...
เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2010, 02:58:25 PM

กิจกรรมของโรงพยาบาล

ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้นในโรงพยาบาล

8 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน Re: การประชุมการจัดทำแผน...
เมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2009, 06:28:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานระดับโรงพยาบาล

ผู้ดูแล: supitcha

95 กระทู้
95 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pariyakhon
ใน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการปร...
เมื่อ วันที่ 16 สิงหาคม 2018, 03:40:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

ใช้เป็นที่รวบรวมเอกสารและการนำเสนอเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ผู้ดูแล: ungjaroen

35 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nisarat
ใน Innovation : ขาหยั่งสองท...
เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2010, 10:39:39 AM

ประกาศของโรงพยาบาล

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารทั่วไป (อ่านได้อย่างเดียว)

ผู้ดูแล: Amornrat

14 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน พระราชดำรัส ในการเสด็จออ...
เมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2012, 10:48:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน ประกาศรับสมัครเภสัชกร
เมื่อ วันที่ 26 กันยายน 2011, 02:32:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ดูแล: sunee

380 กระทู้
380 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย parichart
ใน ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อค...
เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2019, 01:26:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ผู้ดูแล: sunee

132 กระทู้
132 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย teeraphat
ใน ราคากลางปรับปรุงห้องตรวจ...
เมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2019, 11:01:08 AM

ข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน ข่าวสารเพื่อการบริหารเวช...
เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2010, 02:11:03 PM

ฝ่าย/กลุ่มงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มการพยาบาล

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย juice
ใน การจัดการความรู้ โดย ศ.น...
เมื่อ วันที่ 04 สิงหาคม 2010, 09:27:14 AM

บอร์ดย่อย: KM กลุ่มการพยาบาล
ไม่มีกระทู้ใหม่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

27 กระทู้
26 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย punyawee
ใน คำรับรองการปฏิบัติราชการ...
เมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2011, 09:30:49 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

12 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย athisphatp
ใน แบบลงทะเบียนขอรับใขแจ้งย...
เมื่อ วันที่ 17 กันยายน 2018, 08:31:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัสดุ

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน ด่วน! การให้บริการอาหารว...
เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2010, 10:34:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน Re: แบบรายงานการจัดหาระบ...
เมื่อ วันที่ 12 มกราคม 2012, 02:42:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ เภสัชกรรม

22 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน สมรรถนะเภสัชดอทคอม
เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2010, 06:10:09 PM

บอร์ดย่อย: งานคุ้มครองผู้บริโภค
ไม่มีกระทู้ใหม่ เวชกรรมสังคม

187 กระทู้
177 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kaveewat
ใน ข้อมูลผู้ประสบภัยทางถนน ...
เมื่อ วันที่ 24 กรกฎาคม 2018, 12:28:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน IC

4 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย VisitThai
ใน Re: New influenza A (H1N...
เมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2010, 10:51:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ทีมอนุรักษ์พลังงาน

ข้อมูลข่าวสาร การดำเนิงาน ของทีมอนุรักษ์พลังงาน

7 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน ผลการตัดสิน ASEAN Energy...
เมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2010, 04:53:47 PM

โปรแกรมระบบโรงพยาบาล (HOSxP)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ตารางการอบรม HOSxP

18 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย smax141
ใน Re: อบรม HOSxP ให้กับงาน...
เมื่อ วันที่ 20 มกราคม 2011, 12:57:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบงานทั่วไป

10 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SHP_POP
ใน วิธีแก้เมื่อโดนไวรัส แล้...
เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2010, 06:22:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบงานห้องบัตร

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบงานห้องจ่ายยา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน HOSxP in Dispense Mode
เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2009, 10:38:24 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบ X-Ray

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน Re: CR กับ รพ.สมเด้จพระส...
เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2008, 10:13:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบงานห้อง LAB

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบงานห้องผ่าตัด (OR)

6 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน Re: รายงานห้องผ่าตัด
เมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2008, 09:34:08 AM

สอบถามปัญหา IT

ไม่มีกระทู้ใหม่ สอบถามปัญหา IT ทั่วไป

10 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน ติดตั้ง Apache2, PHP5 & ...
เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2009, 09:51:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบงานซ่อมบำรุง

สอบถามปัญหาระบบงานซ่อมบำรุง

3 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chaichan
ใน Re: โปรแกรมงานซ่อมบำรุงต...
เมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2009, 03:01:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบสารบรรณ

สอบถามปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณ

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน Re: โครงการฟอนต์มาตรฐานร...
เมื่อ วันที่ 07 ตุลาคม 2010, 07:52:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ระบบบริหารงานบุคคล (PIS)

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรม SmartTB

3 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Computer :[]:
ใน Re: การแก้ไข ErrorTB_CLi...
เมื่อ วันที่ 12 ตุลาคม 2009, 09:48:44 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

Somdejprasangkharach XVII Hospital (โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17) - Info Center

ปฏิทินเร็วๆ นี้ ปฏิทินเร็วๆ นี้

Autumnal Equinox

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

1,693 กระทู้ ใน 1,613 หัวข้อ โดย 1,485 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: PENPIMOL999
กระทู้ล่าสุด: "ราคากลางปรับปรุงห้องตรวจ..." ( วันที่ 15 สิงหาคม 2019, 11:01:08 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 41. ออนไลน์มากที่สุด: 324 (วันที่ 18 มิถุนายน 2019, 03:23:10 AM)