[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ราคากลางปรับปรุงห้องตรวจผิว โดย teeraphat วันที่ 15 สิงหาคม 2019, 11:01:08 AM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2562(P62080002844) โดย parichart วันที่ 13 สิงหาคม 2019, 01:26:33 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium solution for injection 25 mg/2.5 ml โดย wonpasdu วันที่ 01 สิงหาคม 2019, 01:52:50 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 174 รายการ โดย wonpasdu วันที่ 26 กรกฎาคม 2019, 09:16:21 AM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์จำนวน88เครื่อง(ครั้งที่2) โดย athisphatp วันที่ 25 กรกฎาคม 2019, 03:49:23 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต Part A และ Part B โดย wonpasdu วันที่ 19 กรกฎาคม 2019, 01:41:00 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อยา Hyaluronate sodium solution for (ครั้งที่ ๒) โดย wonpasdu วันที่ 19 กรกฎาคม 2019, 11:37:50 AM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนชนิดความเร็วคงที่มีหัวปั่นฯ โดย PENPIMOL999 วันที่ 10 กรกฎาคม 2019, 06:18:34 PM