[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ งบลงทุน ปี 2563 โดย teeraphat วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020, 03:31:07 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบลงทุน 2563 โดย teeraphat วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020, 03:28:24 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติฯ โดย PENPIMOL999 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020, 03:43:27 PM
[ประกาศเปิดเผยราคากลาง] ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 โดย teeraphat วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2020, 06:18:38 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ร่าง ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ 4รายการ งบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2563 0702263 โดย teeraphat วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2020, 04:52:22 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศเผยแพร่ครุภัฑณ์ 4 รายการ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 โดย teeraphat วันที่ 15 มกราคม 2020, 04:27:52 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศเผยแพร่ครุภัฑณ์ 1 รายการ ปีงบประมาณ 253 โดย teeraphat วันที่ 15 มกราคม 2020, 04:27:09 PM
[ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศเผยแพร่ครุภัฑณ์ 4 รายการ ปีงบประมาณ 2563 โดย teeraphat วันที่ 15 มกราคม 2020, 04:26:23 PM