ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เรื่อง มาตรการทำงานจากที่พักอาศัย เหลื่อมเวลา หรือสลับเวลาการทำงานของกลุ่มงานสนับสนุน

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 เรื่อง มาตรการทำงานจากที่พักอาศัย เหลื่อมเวลา หรือสลับเวลาการทำงานของกลุ่มงานสนับสนุน  คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏฺบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 (1 เม.ย. 63)

ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏฺบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 (1 เม.ย. 63) รายละเอียด คลิ๊กที่นี่ 

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19

คลิ๊ก http://rajavithi.emergencymed.net/corona/

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัคร/อบรม

กระดานข่าว

logo-web

ITA

ha somdej logo

HDC

nRefer

cmihr51

t doc

HA

คุณอยู่ที่: Home ข่าวประชาสัมพันธ์

ss