ตารางแพทย์ออกตรวจแผนกผู้ป่วยนอก

แผนก
อายุรกรรม
นพ.อภิชาติ วชิระปราการพงษ์
นพ.พิสุทธิ์ ภู่พวง
พญ.รตวรรษ์ สถาปิตานนท์

กุมารเวชกรรม
พญ.สุภาพร สุทัศนทรวง
นพ.สิรวัชร บุณยวีย์
พญ.แพรวพรรณ ผิวดี

สูติ-นรีเวชกรรม
นพ.สุเทพ สุทัศนทรวง
นพ.พรศักดิ์ ถิรธนบูรณ์
พญ.ภภัสสร นวลปลอด

จักษุ
พญ.ช่อทิพย์ แสงดำ
พญ.ทิพย์สุมาลย์ เมี้ยนกลาง

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.ธนันท์ สมิทธารักษ์
นพ.ยุทธนา แดงติ๊บ
พญ.จิตติมา เอกวิโรจน์สกุล
นพ.ปวริศ สังขันธ์

หู คอ จมูก
พญ.ศกุลตลา สมประสงค์
พญ.เหมือนฝัน คุ้มภัย

ศัลยกรรม
นพ.วัชรพงศ์ พิทักษ์สันตโยธิน

คลินิกหอบหืด

คลินิควัณโรค
วันออกตรวจ
วันตรวจ (จันทร์-ศุกร์)
จันทร์, พุธ
อังคาร, พุธ
จันทร์, พฤหัสบดี, ศุกร์

วันตรวจ (จันทร์-ศุกร์)
จันทร์, พฤหัสบดี
อังคาร, พุธ, ศุกร์
จันทร์, พุธ

ฝากครรภ์(จันทร์-พุธ) / นรีเวช (จันทร์-ศุกร์)
อังคาร
พุธ
จันทร์

วันตรวจ (จันทร์-พฤหัสบดี)
อังคาร,พฤหัสบดี
จันทร์,พุธ

วันตรวจ (จันทร์-ศุกร์)
จันทร์(รับคนไข้ใหม่),พุธ
อังคาร,พฤหัสบดี(งดรับคนไข้รายใหม่)
อังคาร,พฤหัสบดี(งดรับคนไข้รายใหม่)
พุธ(รับคนไข้ใหม่),ศุกร์

วันตรวจ
อังคาร,พฤหัสบดี
จันทร์,พุธ

วันตรวจ
อังคาร,ศุกร์

วันจันทร์ที่ 2,3,4 ของเดือน

วันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
คุณอยู่ที่: Home

ss