รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งดังนี้

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ

- ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน)

- ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

- ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ รายละเอียดคลิกที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวรับสมัคร/อบรม

กระดานข่าว

logo-web

ITA

ha somdej logo

HDC

nRefer

cmihr51

t doc

HA

คุณอยู่ที่: Home ข่าวรับสมัคร/อบรม รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ss