-> ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม 2018, 02:49:34 PM
-> ประกาศเปิดเผยราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ ๖๒ วันที่ 18 ตุลาคม 2018, 02:47:17 PM
-> (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๒ รายการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 18 ตุลาคม 2018, 02:44:20 PM
-> (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเอตร์ความเร็วสูง วันที่ 18 ตุลาคม 2018, 02:29:18 PM
-> ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภายในโรงพยาบาลฯ วันที่ 17 ตุลาคม 2018, 05:03:42 PM
-> ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ วันที่ 17 ตุลาคม 2018, 01:30:57 PM
-> (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 17 ตุลาคม 2018, 11:14:24 AM
-> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน4หมวด(P61100030055) วันที่ 12 ตุลาคม 2018, 05:56:28 PM