-> (ร่าง) ประกวดราคาซือถุงบรรจุอาหารเหลว ขนาดบรรจุ ๕๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ วันที่ 18 มิถุนายน 2018, 02:48:32 PM
-> ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 วัสดุคอมพิวเตอร์ M6106001247 วันที่ 15 มิถุนายน 2018, 03:18:05 PM
-> ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (ครัั้งที่ ๒) วันที่ 11 มิถุนายน 2018, 01:05:04 PM
-> (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือศัลยกรรมปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียว ฯ วันที่ 07 มิถุนายน 2018, 04:16:45 PM
-> ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (P61050016030) วันที่ 06 มิถุนายน 2018, 05:03:30 PM
-> ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง วันที่ 05 มิถุนายน 2018, 02:29:20 PM
-> (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ (ครัั้งที่ ๒) วันที่ 28 พฤษภาคม 2018, 04:13:26 PM
-> ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกที่ส่วนฯ วันที่ 25 พฤษภาคม 2018, 03:11:08 PM