ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำแสดงความจำนงลาศึกษาต่อประจำปี 2562

ใบแสดงความจำนงลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ  คลิกที่นี่

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดคลิกที่นี่

การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

การดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดคลิกที่นี่

สรุปผลการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่

สรุปผลการซ้อมแผนอุบัติภัยหมู่ พ.ศ. 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home

ss