การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดคลิกที่นี่

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำแสดงความจำนงลาศึกษาต่อประจำปี 2562

ใบแสดงความจำนงลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ  คลิกที่นี่

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดคลิกที่นี่

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home

ss