มาตรการ กลไก ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ กลไกในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดคลิกที่นี่

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดคลิกที่นี่

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รายละเอียดคลิกที่นี่

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home

ss