โครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิกที่นี่

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รายละเอียดคลิกที่นี่

ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำแสดงความจำนงลาศึกษาต่อประจำปี 2562

ใบแสดงความจำนงลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ  คลิกที่นี่

หมวดหมู่รอง

คุณอยู่ที่: Home

ss