แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว (เฉพาะวันรายงานตัว) เป็นวันที่ 26 - 30 ม.ค. 60 เขียนโดย รัติยาพร คล้ายมาลา 208
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เขียนโดย กัณติกา แจ่มจำรัส 325
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เขียนโดย กัณติกา แจ่มจำรัส 416
popupหน้าแรก เขียนโดย ปาริชาติ กลั่นแกล้ว 439
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย กัณติกา แจ่มจำรัส 485
ความท้าทายที่สำคัญขององค์กร เขียนโดย ปาริชาติ กลั่นแกล้ว 2799
คำขวัญ เขียนโดย ปาริชาติ กลั่นแกล้ว 823
โครงสร้างการบริหาร เขียนโดย ปาริชาติ กลั่นแกล้ว 5325
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เข็มมุ่ง เขียนโดย ปาริชาติ กลั่นแกล้ว 3735
ตราโรงพยาบาล เขียนโดย ปาริชาติ กลั่นแกล้ว 2188
คุณอยู่ที่: Home ข้อมูลทั่วไป

ss